Facebook Twitter Instagram Youtube Google+
   
--Şəhər su təchizatı

 

 “Şəhər su təchizatı və kanalizasiya layihəsi”

 


     Ağdaş və Göyçay şəhərlərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulmasını nəzərdə tutan “Şəhər su təchizatı və kanalizasiya layihəsi” çərçivəsində Azərbaycan Respublikası və Asiya İnkişaf Bankı arasında Kredit Sazişi 29 noyabr 2005-ci il tarixində imzalanmış, 01 mart 2006-cı il tarixdə təsdiq edilmiş və qüvvəyə minmişdir. Layihə çərçivəsində nəzərdə tutulmuş su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması üzrə tikinti-quraşdırma işlərinə 2008-ci ildə başlanılmışdır.

 

“Su təchizatı və kanalizasiya investisiya proqramı”

 

    Ağcabədi, Beyləqan rayonlarının su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması, Ağdaş, Göyçay və Naxçıvan şəhərlərində layihə üzrə işlərin tamamlanmasının maliyyələşdirilməsi ilə bağlı Asiya İnkişaf Bankı ilə razılıq əldə edilmişdir. Çoxtranşlı (3 tranş) maliyyə mexanizmi çərçivəsində ilkin olaraq Göyçay şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulmasının başa çatdırılması üçün 17 fevral 2010-cu il tarixdə Asiya İnkişaf Bankı və Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Kredit Sazişi imzalanmışdır. 

    06 iyun 2012-ci il tarixdə Naxçıvan şəhərində “Su təchizatı və kanalizasiya investisiya layihəsi - 2” üzrə “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə Asiya İnkişaf Bankı arasında, eləcə də Naxçıvan Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi ilə Asiya İnkişaf Bankı arasında Layihə Sazişlərinin imzalanma mərasimi keçirilmişdir. Sənədləri “Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynov, Naxçıvan Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsinin sədri Əsgər Əsgərov və Asiya İnkişaf Bankının Azərbaycandakı daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Olli Noroyono imzalamışlar. “Su təchizatı və kanalizasiya investisiya layihəsi - 2” çərçivəsində Asiya İnkişaf Bankı Azərbaycana güzəştli şərtlərlə 300 milyon ABŞ dolları məbləğində kredit ayırır. Bu vəsaitin 130 milyon dolları Naxçıvan şəhərində, 170 milyon dolları isə Göyçay, Ağdaş və Beyləqan şəhərlərində su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulmasına sərf olunacaq.

 

Ağdaş şəhəri üzrə

 

  Azərbaycan hökuməti və Asiya İnkişaf Bankı tərəfindən birgə maliyyələşdirilən Su Təchizatı və Kanalizasiya İnvestisiya Proqramı” çərçivəsində Ağdaş şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulur. Ağdaş  şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya infrastrukturlarının yenidən qurulması layihəsi  2035-ci ilə qədər perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla 47 min nəfərin içməli su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılmasına  hesablanmışdır.

Ağdaş  şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya infrastrukturlarının yenidən qurulması işlərinə 2008-ci ildə “Şəhər su təchizatı və kanalizasiya layihəsi”nin icrası ilə başlanılmışdır.  Bu layihə çərçivəsində 3 ədəd subartezian quyu qazılmış, sugötürücü kamera, xlorator binası və 2000 kubmetr tutumu olan su anbarı inşa edilmişdir. Eyni zamanda 2 km uzunluğunda magistral su xətti çəkilərək mövcud şəbəkə ilə birləşdirilmiş, yeni laboratoriya binası, nasos stansiyası, “Ağdaş Sukanal” TSC üçün inzibati bina və istehsalat bazası  inşa edilmişdir. Bu mərhələ üzrə işlər 2010-cu ildə başa çatdırılmışdır.

Ağdaş şəhərinin su və kanalizasiya infrastrukturu tamamilə yenidən qurulması 2012-ci ildə icrasına başlanılmış “Su Təchizatı və Kanalizasiya İnvestisiya Proqramı” çərçivəsində  həyata keçirilir. Ağdaş şəhərini keyfiyyətli və dayanıqlı içməli su ilə təmin etmək üçün 2 yeni artezian quyusu qazılmışdır. Layihəyə uyğun olaraq şəhərdə 141 kilometr  uzunluğunda su şəbəkəsi yaradılmış, 5200 ünvana birləşmə verilmişdir. İndiyədək 4521 abunəçi smart sayğaclarla təmin olunmuş və bu istiqamətdə işlər davam etdirilir.

Bununla paralel olaraq şəhərin kanalizasiya sistemləri də yenidən qurulur. İnşası nəzərdə tutulan 127 km-lik kanalizasiya şəbəkəsinin tikintisi tam başa çatmaq üzrədir. Ağdaş şəhərində tullantı  suların təmizlənib zərərsizləşdirməsi şəhərin kənarında inşa ediləcək və hər birinin məhsuldarlığı sutkada  12500 kubmetr olan iki çirkab sutəmizləyici qurğuda həyata keçiriləcəkdir. 

 

 Göyçay şəhəri üzrə

 

      Göyçay şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması Azərbaycan hökuməti və Asiya İnkişaf Bankıtərəfindən birgə maliyyələşdirilən “Şəhər su təchizatı və kanalizasiya layihəsi” və “Su təchizatı və kanalizasiya investisiya proqramı” çərçivəsində həyata keçirilir. Layihə 2035-ci ilə qədər perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla Göyçay şəhərində 43 min nəfərin içməli su və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılmasına hesablanmışdır.

“Şəhər su təchizatı və kanalizasiya layihəsi”nin icrasına 2008-ci ildə başlanılmışdır. Bu mərhələdə Göyçay şəhərininiçməli su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə 3 ədəd subartezian quyusu qazılmış, sugötürücü kamera və xlorator binası, hər birinin həcmi 2000 kubmetr olan 2 anbar inşa edilmişdir. Eyni zamanda “Göyçay Sukanal” Törəmə Səhmdar Cəmiyyəti (TSC) üçün yeni ofis binası və istehsalat bazası inşa edilmiş, zəruri maşın və mexanizmlər alınmışdır.

“Su təchizatı və kanalizasiya investisiya proqramı” layihəsinini icrasına isə 2012-ci ildə başlanılmışdır. Bu mərhələdə Göyçay şəhərinin  içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə 2 ədəd subartezian quyusu qazılmış (gələcəkdə daha 3 quyunun qazılması nəzərdə tutulur), artezian zonasında hər birinin tutumu 500 kubmetr olan 2 anbar tikilmiş, buradan şəhərə qədər 5,6 km magistral su xətti çəkilmişdir.

Layihə çərçivəsində inşası nəzərdə tutulmuş 147 km uzunluğunda içməli su şəbəkəsinin tikintisi tam yekunlaşmış, 9761 ünvana birləşmə verilmiş və hər bir abunəçi smartsayğacla təmin olunmuşdur.  Hazırda bütün şəhər əhalisi fasiləsiz içməli su ilə təmin olunur.

Şəhərin kanalizasiya infrastrukturunun yenidən qurulması işləri çərçivəsində layihələndirilmiş 123 km uzunluğunda kanalizasiya şəbəkəsinin inşası da başa çatdırılmışdır.

Göyçay şəhərində tullantı suların təmizlənməsi məqsədilə məhsuldarlığı sutkada 20 min kubmetr olan təmizləyici qurğu tikiləcəkdir.

06 oktyabr 2015-ci ildə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Göyçay şəhərinə təmiz içməli suyun verilməsinə başlanılması ilə bağlı mərasim keçirilmişdir.

 

 

Beyləqan şəhəri üzrə 


   “Beyləqan şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi” 2035-ci ilə perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla Beyləqan şəhərində 24300 nəfərin içməli su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılmasına hesablanmışdır. Eyni zamanda layihə çərçivəsində rayonun 7000 nəfər əhalinin yaşadığı Aşıqlı, Şəfəq və Əlinəzərli kəndlərinə də içməli suyun verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Ümumilikdə layihədən 31300 sakin faydalanacaqdır.

  “Beyləqan şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsinin icrasına 2012-ci ilin oktyabrında başlanılmışdır. Beyləqan şəhərini və ətraf kəndləri içməli su ilə təmin etmək üçün layihənin birinci mərhələsində rayonun Əlinəzərli kəndi yaxınlığında 5 ədəd subartezian quyusu qazılmışdır. Quyu ərazisində hər birinin tutumu 500 kubmetr olan 2 ədəd su anbarı, xlorator binası və nasos stansiyası tikilmişdir. Su mənbəyindən Beyləqan şəhərinə 8,6 km magistral su xətti çəkilmişdir. Layihə çərçivəsində şəhərdə mövcud olmuş və ümumi tutumu 4000 kubmetr olan 2 ədəd su anbarı da təmir olunmuşdur.

  Layihənin ikinci mərhələsində Beyləqan şəhərində içməli su və kanalizasiya şəbəkələrinin yenidən qurulması işləri həyata keçirilmişdir. Bu işlər çərçivəsində 91,5 km içməli su şəbəkəsi yaradılmış, abonentlərə ev birləşmələri verilmiş, 4052 sayğac və 408 yanğın hidrantı quraşdırılmışdır. Yeni yaradılmış şəbəkə ilə suyun verilməsi təmin edilmişdir.

  İçməli su şəbəkəsi ilə paralel olaraq şəhərin kanalizasiya sistemləri də müasir standartlar səviyyəsində yenidən qurulmuşdur. Layihə çərçivəsində Beyləqan şəhərində 88,7 km kanalizasiya şəbəkəsi yaradılmış, 5120 kanalizasiya quyusu inşa edilmişdir. Abonentlərin yeni yaradılmış kanalizasiya şəbəkəsinə qoşulması təmin edilmişdir.

Şəhərdə yaranan tullantı sularının təmizlənib zərərsizləşdirilməsi məqsədilə layihənin üçüncü mərhələsində məhsuldarlığı sutkada 10 min kubmetr layihələndirilən tullantı sutəmizləyici qurğu tikiləcəkdir. Tullantı sutəmizləyici qurğunun tikintisi üzrə tender elan edilmişdir.


   
   
Sorğu
Elektron xidmətlərimizdən istifadə edirsinizmi?
Bəli Xeyr Məlumatım yoxdur