Facebook Twitter Instagram Youtube Google+
   
Əsas göstəricilər

   İstehlakçılara verilən içməli su DÜST 2874-82 standartına uyğun olaraq orqanoleptik, fiziki-kimyəvi, sanitar-bakterioloji normalar cavab verməlidir. Bu gün mənbələrdə təmizləndikdən sonra paylayıcı şəbəkələrə ötürülən içməli suyun orqanoleptik (iy, dad, rəng, bulanıqlıq və s.) və sanitar-bakterioloji (bağırsaq çöplərinin sayı, ümumi bakteriyalar, sistidlər, viruslar və s.) göstəriciləri DÜST standartlarına tam uyğundur.

 İçməli suyun keyfiyyət göstəriciləri 

 

 

Göstəricilər

Ölcü vahidi

Beynəlxalq

Səhiyyə Təşkilatı

Avropa

İttifaqı

DÜST

Abşeron yarımadası

üzrə orta göstərici

1

İyi (20°; 60°)

ball

-

-

2

0

2

Dadı

ball

-

-

2

0

3

Rənglilik 1. Pt-CO şkalası üzrə

dərəcə

15

20

20

0

 2. Bixromat CO şkalası üzrə

dərəcə

15

20

20 (35)

0

4

Bulanıqlıq   

1. Formazinə görə

BNÖV

5 (1)

4

2.6

0

5

Codluq (ümumi)

Mq-ekv/l

__

1.2

7.0

5

6

Elektrik keciciriliyi 20°

Mk C/sm

__

2 500

__

450

7

Hidrokarbonat, HCO3

Mq HCO3-/L

__

>30

__

130

8

Hidrogen göstəricisi

PH

__

6.5 –8.5

6 – 9

7.5

9

Alminium  (Al)

Mq/l

0.2

0.2

0.5

0.1

10

NH3 və NH4+

Mq/l

1.5

__

0.5

0-0.17

11

Arsen  (As)

Mq/l

0.01

0.01

0.05

0

12

Dəmir (Fe2+,Fe3+)

Mq/l

0.3

0.2

0.3

0-0.03

13

Gümüş (Ag)

Mq/l

__

0.01

0.05

0

14

Hidrogen sulfid (H2S)

Mq/l

0.05

__

0.003

0

15

Hidrisulfid ionu (HS-)

Mq/l

__

__

3.0

0

16

Xlorid (Cl-)

Mq/l

250.0

250.0

350.0

29-154

17

Xlor  1. Sərbəst qalıq

Mq/l

__

__

0.3 – 0.5

0.3

18

 Xlor 2. Əlaqəli qalıq

Mq/l

__

__

0.8 – 1.2

0.5

19

Xlorat  ionu (ClO3-)

Mq/l

 

 

20.0

10.0

20

Kalium (K+)

Mq/l

 

10.0

__

10

21

Kalsium (Ca2+)

Mq/l

 

100.0

250

60

22

Manqan (Mn, ümümi)

Mq/l

0.1

0.05

0.1(0.5)

0.005-0.02

23

Mis (Cu, umumi)

Mq/l

1.0

2.0

1.0

0-0.03

24

Molibden (Mo, ümumi)

Mq/l

0.07

__

0.25

0.01

25

Maqnezium (Mg2+)

Mq/l

__

50

50

18.24

27

Natrium  (Na+)

Mq/l

200

200

200

45-97

28

Nikel (Ni)

Mq/l

0.02

0.02

0.1

0.01

29

Nitratlar (NO3-)

Mq/l

50

 

45

3

30

Nitritlər (NO2-)

Mq/l

3

0.5

3

0

31

Polifosfat ionu (PO43-)

Mq/l

__

__

3.5

1.1

32

Stronsium (Sr2+)

Mq/l

__

__

7.0

3

33

Sink

Mq/l

5.0

5.0

5.0

0.01-0.9

34

Sulfatlar (SO42-)

Mq/l

250

250

500

85-210

35

Sianidlər (CN-)

Mq/l

0.07

0.05

0.035

0.003


 
 
   
   
Sorğu
Elektron xidmətlərimizdən istifadə edirsinizmi?
Bəli Xeyr Məlumatım yoxdur