Facebook Twitter Instagram Youtube Google+
   
Müqavilə bağlanması

   Təlabatçıya texniki şərt verildikdən sonra istehsalçı ilə istehlakçı arasında alqı-satqı müqaviləsi bağlanır. Müqavilə “Azərsu” ASC-nin su təchizatı sistemindən abonentin tələbatına uyğun lazımi miqdarda, tərkib və keyfiyyətinə görə 2874-82 saylı Dövlət Standartının tələblərinə uyğun içməli suyun buraxılması, tullantı sularının kanalizasiya sistemlərinə qəbulu, təmizlənməsi və axıdılması ilə əlaqədar tərəflərin hüquq və öhdəliklərini müəyyən edir.

   Müqavilədə abonentin ünvanı, su xəttinə birləşmə ünvanı və borunun diametri, quraşdırılmış sayğacın markası, nömrəsi və möhürün (plombun) nömrəsi qeyd olunur, abonentə göstərilən su və kanalizasiya xidmətlərinin tarifləri əks olunur.

   Müqavilədə göstərilir ki, istehsalçı abonenti dayanıqlı və keyfiyyətli içməli su ilə təmin etməli, çirkab sularını qəbul edib təmizləyici qurğulara ötürməlidir.

    Müqavilədə göstərilir ki, abonent müəssisə tətrfindən satılmış suyun və göstərilmiş xidmətlərin haqqını bir ay müddətində ödəməli, sayğacın və möhürün (plombun) bütövlüyünü təmin etməli, sayğacın işində qüsur yarandıqda və ya sıradan çıxdıqda, möhürlər (plomblar) pozulduqda dərhal yerli Sukanal Idarəsinə məlumat verməlidir. Onlar vəzifə borclarını yerinə yetirmək üçün “Azərsu” ASC-nin nümayəndələrinin abonentə məxsus əraziyə və ya mənzilə maneəsiz daxil olmasına şərait yaratmalıdırlar.

    Müqavilədə onun qüvvədə olma müddəti, həmçinin ləğvi qaydaları da öz əksini tapır. 

   
   
Sorğu
Elektron xidmətlərimizdən istifadə edirsinizmi?
Bəli Xeyr Məlumatım yoxdur